THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG PHÁT LỘC NHẬN ĐƯỢC 3000 UC TẠI HÒM UC 100K
Đặng Thành An đã mua Tài khoản FREEFIRE #46850 Với Giá 120.000đ - Cách Đây 9 giờ trước , Tấn Đoàn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46718 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Nguyễn Trọng đã mua Tài khoản FF9K #46395 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Nguyễn Trọng đã mua Tài khoản FF9K #46398 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #46755 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 21 giờ trước , Bg Pu đã mua Tài khoản UCPUBG100K #43227 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Bg Pu đã mua Tài khoản UCPUBG50K #44721 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Bg Pu đã mua Tài khoản UCPUBG100K #43214 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Lâm Văn Huy đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46719 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Lâm Văn Huy đã mua Tài khoản FF9K #46396 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #46837 Với Giá 350.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Châu Nhuận Phát đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46725 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Châu Nhuận Phát đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46729 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Phúc Khang đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46730 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Thanh Thanh đã mua Tài khoản PUBG #46844 Với Giá 350.000đ - Cách Đây 1 ngày trước ,

ACC LQ # 45987

ACC LQ # 45987

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 56
 • Trang phục: 57
 • Bậc Ngọc: 90
400.000 THẺ CÀO 300.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 56
 • Trang phục: 57
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45986

ACC LQ # 45986

 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 55
 • Trang phục: 32
 • Bậc Ngọc: 90
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 55
 • Trang phục: 32
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45984

ACC LQ # 45984

 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 51
 • Trang phục: 35
 • Bậc Ngọc: 90
300.000 THẺ CÀO 220.000 ATM
 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 51
 • Trang phục: 35
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45983

ACC LQ # 45983

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 54
 • Trang phục: 48
 • Bậc Ngọc: 90
300.000 THẺ CÀO 220.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 54
 • Trang phục: 48
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45982

ACC LQ # 45982

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 59
 • Trang phục: 42
 • Bậc Ngọc: 90
350.000 THẺ CÀO 250.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 59
 • Trang phục: 42
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45980

ACC LQ # 45980

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 51
 • Trang phục: 38
 • Bậc Ngọc: 90
300.000 THẺ CÀO 220.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 51
 • Trang phục: 38
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45979

ACC LQ # 45979

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 59
 • Trang phục: 55
 • Bậc Ngọc: 90
350.000 THẺ CÀO 250.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 59
 • Trang phục: 55
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45969

ACC LQ # 45969

 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 47
 • Trang phục: 55
 • Bậc Ngọc: 84
300.000 THẺ CÀO 220.000 ATM
 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 47
 • Trang phục: 55
 • Bậc Ngọc: 84

MUA NGAY

ACC LQ # 45968

ACC LQ # 45968

 • Rank: Vàng I
 • Tướng: 39
 • Trang phục: 20
 • Bậc Ngọc: 90
200.000 THẺ CÀO 150.000 ATM
 • Rank: Vàng I
 • Tướng: 39
 • Trang phục: 20
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45219

ACC LQ # 45219

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 112
 • Trang phục: 206
 • Bậc Ngọc: 90
2.200.000 THẺ CÀO 1.600.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 112
 • Trang phục: 206
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45428

ACC LQ # 45428

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 112
 • Trang phục: 201
 • Bậc Ngọc: 90
2.100.000 THẺ CÀO 1.500.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 112
 • Trang phục: 201
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45429

ACC LQ # 45429

 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 112
 • Trang phục: 215
 • Bậc Ngọc: 90
3.200.000 THẺ CÀO 2.200.000 ATM
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 112
 • Trang phục: 215
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

Cày Thuê LQ ib Zalo: 0988875222