THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG PHÁT LỘC NHẬN ĐƯỢC 3000 UC TẠI HÒM UC 100K
Đặng Thành An đã mua Tài khoản FREEFIRE #46850 Với Giá 120.000đ - Cách Đây 9 giờ trước , Tấn Đoàn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46718 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Nguyễn Trọng đã mua Tài khoản FF9K #46395 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Nguyễn Trọng đã mua Tài khoản FF9K #46398 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #46755 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 21 giờ trước , Bg Pu đã mua Tài khoản UCPUBG100K #43227 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Bg Pu đã mua Tài khoản UCPUBG50K #44721 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Bg Pu đã mua Tài khoản UCPUBG100K #43214 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Lâm Văn Huy đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46719 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Lâm Văn Huy đã mua Tài khoản FF9K #46396 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #46837 Với Giá 350.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Châu Nhuận Phát đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46725 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Châu Nhuận Phát đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46729 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Phúc Khang đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46730 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Thanh Thanh đã mua Tài khoản PUBG #46844 Với Giá 350.000đ - Cách Đây 1 ngày trước ,

ACC LQ # 46868

ACC LQ # 46868

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 76
 • Trang phục: 89
 • Bậc Ngọc: 90
500.000 THẺ CÀO 700.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 76
 • Trang phục: 89
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46867

ACC LQ # 46867

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 113
 • Trang phục: 142
 • Bậc Ngọc: 90
1.300.000 THẺ CÀO 900.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 113
 • Trang phục: 142
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46839

ACC LQ # 46839

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 84
 • Trang phục: 94
 • Bậc Ngọc: 87
800.000 THẺ CÀO 600.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 84
 • Trang phục: 94
 • Bậc Ngọc: 87

MUA NGAY

ACC LQ # 46838

ACC LQ # 46838

 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 113
 • Trang phục: 210
 • Bậc Ngọc: 90
2.200.000 THẺ CÀO 1.600.000 ATM
 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 113
 • Trang phục: 210
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46773

ACC LQ # 46773

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 60
 • Trang phục: 53
 • Bậc Ngọc: 90
400.000 THẺ CÀO 300.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 60
 • Trang phục: 53
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46772

ACC LQ # 46772

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 63
 • Trang phục: 55
 • Bậc Ngọc: 90
400.000 THẺ CÀO 300.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 63
 • Trang phục: 55
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46771

ACC LQ # 46771

 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 113
 • Trang phục: 125
 • Bậc Ngọc: 90
1.200.000 THẺ CÀO 850.000 ATM
 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 113
 • Trang phục: 125
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46758

ACC LQ # 46758

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 94
 • Trang phục: 109
 • Bậc Ngọc: 90
850.000 THẺ CÀO 600.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 94
 • Trang phục: 109
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46757

ACC LQ # 46757

 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 80
 • Trang phục: 86
 • Bậc Ngọc: 90
650.000 THẺ CÀO 450.000 ATM
 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 80
 • Trang phục: 86
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46748

ACC LQ # 46748

 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 92
 • Trang phục: 118
 • Bậc Ngọc: 90
850.000 THẺ CÀO 600.000 ATM
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 92
 • Trang phục: 118
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46747

ACC LQ # 46747

 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 95
 • Trang phục: 114
 • Bậc Ngọc: 90
900.000 THẺ CÀO 650.000 ATM
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 95
 • Trang phục: 114
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46746

ACC LQ # 46746

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 90
 • Trang phục: 122
 • Bậc Ngọc: 84
800.000 THẺ CÀO 600.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 90
 • Trang phục: 122
 • Bậc Ngọc: 84

MUA NGAY

Cày Thuê LQ ib Zalo: 0988875222