THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG PHÁT LỘC NHẬN ĐƯỢC 3000 UC TẠI HÒM UC 100K
haidang đã mua Tài khoản RANDOM #48473 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 5 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #48446 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 20 giờ trước , hiennguyen1708 đã mua Tài khoản LQM #45893 Với Giá 120.000đ - Cách Đây 20 giờ trước , iindex đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #48627 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Đình đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #48630 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Nguyễn Quỳnh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #48611 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Nguyễn Quỳnh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #48620 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #48632 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #43587 Với Giá 1.150.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Hai Pham đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #48617 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG100K #48657 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 2 ngày trước , Đỗ Hiệu Hicago đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #48625 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 2 ngày trước , Đỗ Hiệu Hicago đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #48624 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 2 ngày trước , Nguyễn Đại Phúc đã mua Tài khoản PUBG #48558 Với Giá 3.500.000đ - Cách Đây 2 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản RANDOMTC #45905 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 3 ngày trước ,

ACC LQ # 48526

ACC LQ # 48526

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 46
 • Trang phục: 43
 • Bậc Ngọc: 90
200.000 THẺ CÀO 150.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 46
 • Trang phục: 43
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 48516

ACC LQ # 48516

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 42
 • Trang phục: 30
 • Bậc Ngọc: 86
200.000 THẺ CÀO 150.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 42
 • Trang phục: 30
 • Bậc Ngọc: 86

MUA NGAY

ACC LQ # 48392

ACC LQ # 48392

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 114
 • Trang phục: 219
 • Bậc Ngọc: 90
2.800.000 THẺ CÀO 2.000.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 114
 • Trang phục: 219
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 48391

ACC LQ # 48391

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 111
 • Trang phục: 243
 • Bậc Ngọc: 90
4.200.000 THẺ CÀO 3.000.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 111
 • Trang phục: 243
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 48390

ACC LQ # 48390

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 114
 • Trang phục: 239
 • Bậc Ngọc: 90
3.100.000 THẺ CÀO 2.200.000 ATM
 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 114
 • Trang phục: 239
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 48357

ACC LQ # 48357

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 74
 • Trang phục: 75
 • Bậc Ngọc: 90
500.000 THẺ CÀO 370.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 74
 • Trang phục: 75
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 48355

ACC LQ # 48355

 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 64
 • Trang phục: 81
 • Bậc Ngọc: 31
450.000 THẺ CÀO 350.000 ATM
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 64
 • Trang phục: 81
 • Bậc Ngọc: 31

MUA NGAY

ACC LQ # 48353

ACC LQ # 48353

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 66
 • Trang phục: 73
 • Bậc Ngọc: 90
400.000 THẺ CÀO 300.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 66
 • Trang phục: 73
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 48352

ACC LQ # 48352

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 95
 • Trang phục: 109
 • Bậc Ngọc: 90
700.000 THẺ CÀO 500.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 95
 • Trang phục: 109
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 47898

ACC LQ # 47898

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 113
 • Trang phục: 199
 • Bậc Ngọc: 90
2.200.000 THẺ CÀO 1.600.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 113
 • Trang phục: 199
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 47829

ACC LQ # 47829

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 86
 • Trang phục: 104
 • Bậc Ngọc: 90
650.000 THẺ CÀO 450.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 86
 • Trang phục: 104
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 47586

ACC LQ # 47586

 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 105
 • Trang phục: 130
 • Bậc Ngọc: 90
1.150.000 THẺ CÀO 800.000 ATM
 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 105
 • Trang phục: 130
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

Cày Thuê LQ ib Zalo: 0988875222