THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG PHÁT LỘC NHẬN ĐƯỢC 3000 UC TẠI HÒM UC 100K
Bình Dương đã mua Tài khoản PUBG #47564 Với Giá 170.000đ - Cách Đây 1 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG100K #47025 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 3 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #45895 Với Giá 200.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Mai Thư đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47638 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Mai Thư đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47627 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Nguyễn Khánh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47629 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Trần Mạnh đã mua Tài khoản RANDOM #47395 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 16 giờ trước , Nguyễn Minh Tuấn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47598 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 16 giờ trước , Nguyễn Minh Tuấn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47624 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 16 giờ trước , Nguyễn Minh Tuấn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47637 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 16 giờ trước , Nguyễn Minh Tuấn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47633 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 16 giờ trước , Trần Quốc đã mua Tài khoản PUBG #47588 Với Giá 120.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #47590 Với Giá 400.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Hạc Yee đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47628 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Nguyễn Như đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47639 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước ,

ACC LQ # 46691

ACC LQ # 46691

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 105
 • Trang phục: 162
 • Bậc Ngọc: 90
1.500.000 THẺ CÀO 1.100.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 105
 • Trang phục: 162
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46690

ACC LQ # 46690

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 105
 • Trang phục: 120
 • Bậc Ngọc: 90
1.200.000 THẺ CÀO 850.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 105
 • Trang phục: 120
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46689

ACC LQ # 46689

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 105
 • Trang phục: 152
 • Bậc Ngọc: 90
1.400.000 THẺ CÀO 1.000.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 105
 • Trang phục: 152
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46688

ACC LQ # 46688

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 102
 • Trang phục: 137
 • Bậc Ngọc: 90
1.500.000 THẺ CÀO 1.100.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 102
 • Trang phục: 137
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46687

ACC LQ # 46687

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 100
 • Trang phục: 148
 • Bậc Ngọc: 90
1.400.000 THẺ CÀO 1.000.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 100
 • Trang phục: 148
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46686

ACC LQ # 46686

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 105
 • Trang phục: 142
 • Bậc Ngọc: 90
1.300.000 THẺ CÀO 900.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 105
 • Trang phục: 142
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46685

ACC LQ # 46685

 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 101
 • Trang phục: 155
 • Bậc Ngọc: 90
1.500.000 THẺ CÀO 1.100.000 ATM
 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 101
 • Trang phục: 155
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46683

ACC LQ # 46683

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 100
 • Trang phục: 117
 • Bậc Ngọc: 49
1.000.000 THẺ CÀO 700.000 ATM
 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 100
 • Trang phục: 117
 • Bậc Ngọc: 49

MUA NGAY

ACC LQ # 46682

ACC LQ # 46682

 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 104
 • Trang phục: 125
 • Bậc Ngọc: 90
1.200.000 THẺ CÀO 850.000 ATM
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 104
 • Trang phục: 125
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46681

ACC LQ # 46681

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 100
 • Trang phục: 136
 • Bậc Ngọc: 90
1.200.000 THẺ CÀO 850.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 100
 • Trang phục: 136
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46680

ACC LQ # 46680

 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 103
 • Trang phục: 140
 • Bậc Ngọc: 90
1.400.000 THẺ CÀO 1.000.000 ATM
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 103
 • Trang phục: 140
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46679

ACC LQ # 46679

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 108
 • Trang phục: 120
 • Bậc Ngọc: 90
1.300.000 THẺ CÀO 900.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 108
 • Trang phục: 120
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

Cày Thuê LQ ib Zalo: 0988875222