Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #49341 Với Giá 650.000đ - Cách Đây 1 giờ trước , Trần Diệp đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49290 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 3 giờ trước , Trọng Tý đã mua Tài khoản LQM #49046 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 3 giờ trước , Phạm Minh Khôi đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49302 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 4 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #47381 Với Giá 700.000đ - Cách Đây 6 giờ trước , Lê Hoàng Thịnh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49299 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 6 giờ trước , Lê Hoàng Thịnh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49303 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 6 giờ trước , Nguyễn Văn Trung đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49292 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 10 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #49349 Với Giá 700.000đ - Cách Đây 18 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản IOS100K #49345 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 18 giờ trước , Le Thinh đã mua Tài khoản RANDOM #48890 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 19 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #48353 Với Giá 400.000đ - Cách Đây 22 giờ trước , Bú Lặc đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49283 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 23 giờ trước , Bú Lặc đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49309 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 23 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG100K #49340 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 1 ngày trước ,

ACC LQ # 46685

ACC LQ # 46685

 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 101
 • Trang phục: 155
 • Bậc Ngọc: 90
1.500.000 THẺ CÀO 1.100.000 ATM
 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 101
 • Trang phục: 155
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46683

ACC LQ # 46683

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 100
 • Trang phục: 117
 • Bậc Ngọc: 49
1.000.000 THẺ CÀO 700.000 ATM
 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 100
 • Trang phục: 117
 • Bậc Ngọc: 49

MUA NGAY

ACC LQ # 46682

ACC LQ # 46682

 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 104
 • Trang phục: 125
 • Bậc Ngọc: 90
1.200.000 THẺ CÀO 850.000 ATM
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 104
 • Trang phục: 125
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46681

ACC LQ # 46681

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 100
 • Trang phục: 136
 • Bậc Ngọc: 90
1.200.000 THẺ CÀO 850.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 100
 • Trang phục: 136
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46680

ACC LQ # 46680

 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 103
 • Trang phục: 140
 • Bậc Ngọc: 90
1.400.000 THẺ CÀO 1.000.000 ATM
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 103
 • Trang phục: 140
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46679

ACC LQ # 46679

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 108
 • Trang phục: 120
 • Bậc Ngọc: 90
1.300.000 THẺ CÀO 900.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 108
 • Trang phục: 120
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46678

ACC LQ # 46678

 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 107
 • Trang phục: 145
 • Bậc Ngọc: 90
1.300.000 THẺ CÀO 900.000 ATM
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 107
 • Trang phục: 145
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46656

ACC LQ # 46656

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 109
 • Trang phục: 148
 • Bậc Ngọc: 90
1.200.000 THẺ CÀO 850.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 109
 • Trang phục: 148
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46652

ACC LQ # 46652

 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 52
 • Trang phục: 50
 • Bậc Ngọc: 65
350.000 THẺ CÀO 250.000 ATM
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 52
 • Trang phục: 50
 • Bậc Ngọc: 65

MUA NGAY

ACC LQ # 46616

ACC LQ # 46616

 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 42
 • Trang phục: 27
 • Bậc Ngọc: 70
300.000 THẺ CÀO 220.000 ATM
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 42
 • Trang phục: 27
 • Bậc Ngọc: 70

MUA NGAY

ACC LQ # 46615

ACC LQ # 46615

 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 53
 • Trang phục: 36
 • Bậc Ngọc: 90
300.000 THẺ CÀO 220.000 ATM
 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 53
 • Trang phục: 36
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46612

ACC LQ # 46612

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 60
 • Trang phục: 50
 • Bậc Ngọc: 90
380.000 THẺ CÀO 270.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 60
 • Trang phục: 50
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

Cày Thuê LQ ib Zalo: 0988875222