THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG PHÁT LỘC NHẬN ĐƯỢC 3000 UC TẠI HÒM UC 100K
Đặng Thành An đã mua Tài khoản FREEFIRE #46850 Với Giá 120.000đ - Cách Đây 10 giờ trước , Tấn Đoàn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46718 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Nguyễn Trọng đã mua Tài khoản FF9K #46395 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 18 giờ trước , Nguyễn Trọng đã mua Tài khoản FF9K #46398 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 18 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #46755 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 23 giờ trước , Bg Pu đã mua Tài khoản UCPUBG100K #43227 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Bg Pu đã mua Tài khoản UCPUBG50K #44721 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Bg Pu đã mua Tài khoản UCPUBG100K #43214 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Lâm Văn Huy đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46719 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Lâm Văn Huy đã mua Tài khoản FF9K #46396 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #46837 Với Giá 350.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Châu Nhuận Phát đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46725 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Châu Nhuận Phát đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46729 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Phúc Khang đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46730 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Thanh Thanh đã mua Tài khoản PUBG #46844 Với Giá 350.000đ - Cách Đây 1 ngày trước ,

ACC LQ # 46656

ACC LQ # 46656

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 109
 • Trang phục: 148
 • Bậc Ngọc: 90
1.200.000 THẺ CÀO 850.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 109
 • Trang phục: 148
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46653

ACC LQ # 46653

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 76
 • Trang phục: 94
 • Bậc Ngọc: 90
700.000 THẺ CÀO 500.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 76
 • Trang phục: 94
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46652

ACC LQ # 46652

 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 52
 • Trang phục: 50
 • Bậc Ngọc: 65
350.000 THẺ CÀO 250.000 ATM
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 52
 • Trang phục: 50
 • Bậc Ngọc: 65

MUA NGAY

ACC LQ # 46617

ACC LQ # 46617

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 49
 • Trang phục: 39
 • Bậc Ngọc: 90
220.000 THẺ CÀO 170.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 49
 • Trang phục: 39
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46616

ACC LQ # 46616

 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 42
 • Trang phục: 27
 • Bậc Ngọc: 70
300.000 THẺ CÀO 220.000 ATM
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 42
 • Trang phục: 27
 • Bậc Ngọc: 70

MUA NGAY

ACC LQ # 46615

ACC LQ # 46615

 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 53
 • Trang phục: 36
 • Bậc Ngọc: 90
300.000 THẺ CÀO 220.000 ATM
 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 53
 • Trang phục: 36
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46614

ACC LQ # 46614

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 53
 • Trang phục: 35
 • Bậc Ngọc: 90
300.000 THẺ CÀO 220.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 53
 • Trang phục: 35
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46612

ACC LQ # 46612

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 60
 • Trang phục: 50
 • Bậc Ngọc: 90
380.000 THẺ CÀO 270.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 60
 • Trang phục: 50
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46611

ACC LQ # 46611

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 67
 • Trang phục: 55
 • Bậc Ngọc: 72
400.000 THẺ CÀO 300.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 67
 • Trang phục: 55
 • Bậc Ngọc: 72

MUA NGAY

ACC LQ # 46576

ACC LQ # 46576

 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 64
 • Trang phục: 81
 • Bậc Ngọc: 60
550.000 THẺ CÀO 400.000 ATM
 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 64
 • Trang phục: 81
 • Bậc Ngọc: 60

MUA NGAY

ACC LQ # 46568

ACC LQ # 46568

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 109
 • Trang phục: 136
 • Bậc Ngọc: 90
1.300.000 THẺ CÀO 900.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 109
 • Trang phục: 136
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46506

ACC LQ # 46506

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 58
 • Trang phục: 54
 • Bậc Ngọc: 90
400.000 THẺ CÀO 300.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 58
 • Trang phục: 54
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

Cày Thuê LQ ib Zalo: 0988875222