Gia Bảo đã mua Tài khoản IOS100K #49344 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 58 phút trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #49341 Với Giá 650.000đ - Cách Đây 3 giờ trước , Trần Diệp đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49290 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 4 giờ trước , Trọng Tý đã mua Tài khoản LQM #49046 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 5 giờ trước , Phạm Minh Khôi đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49302 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 5 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #47381 Với Giá 700.000đ - Cách Đây 8 giờ trước , Lê Hoàng Thịnh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49299 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 8 giờ trước , Lê Hoàng Thịnh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49303 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 8 giờ trước , Nguyễn Văn Trung đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49292 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 11 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #49349 Với Giá 700.000đ - Cách Đây 19 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản IOS100K #49345 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 20 giờ trước , Le Thinh đã mua Tài khoản RANDOM #48890 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 21 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #48353 Với Giá 400.000đ - Cách Đây 23 giờ trước , Bú Lặc đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49283 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Bú Lặc đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49309 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước ,

ACC LQ # 46576

ACC LQ # 46576

 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 64
 • Trang phục: 81
 • Bậc Ngọc: 60
550.000 THẺ CÀO 400.000 ATM
 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 64
 • Trang phục: 81
 • Bậc Ngọc: 60

MUA NGAY

ACC LQ # 46568

ACC LQ # 46568

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 109
 • Trang phục: 136
 • Bậc Ngọc: 90
1.300.000 THẺ CÀO 900.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 109
 • Trang phục: 136
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46506

ACC LQ # 46506

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 58
 • Trang phục: 54
 • Bậc Ngọc: 90
400.000 THẺ CÀO 300.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 58
 • Trang phục: 54
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46249

ACC LQ # 46249

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 80
 • Trang phục: 87
 • Bậc Ngọc: 90
800.000 THẺ CÀO 550.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 80
 • Trang phục: 87
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46241

ACC LQ # 46241

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 96
 • Trang phục: 106
 • Bậc Ngọc: 74
950.000 THẺ CÀO 650.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 96
 • Trang phục: 106
 • Bậc Ngọc: 74

MUA NGAY

ACC LQ # 46240

ACC LQ # 46240

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 101
 • Trang phục: 113
 • Bậc Ngọc: 90
1.150.000 THẺ CÀO 800.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 101
 • Trang phục: 113
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46204

ACC LQ # 46204

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 71
 • Trang phục: 90
 • Bậc Ngọc: 90
550.000 THẺ CÀO 400.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 71
 • Trang phục: 90
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46155

ACC LQ # 46155

 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 43
 • Trang phục: 29
 • Bậc Ngọc: 62
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 43
 • Trang phục: 29
 • Bậc Ngọc: 62

MUA NGAY

ACC LQ # 46150

ACC LQ # 46150

 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 60
 • Trang phục: 53
 • Bậc Ngọc: 90
450.000 THẺ CÀO 350.000 ATM
 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 60
 • Trang phục: 53
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46116

ACC LQ # 46116

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 55
 • Trang phục: 57
 • Bậc Ngọc: 90
700.000 THẺ CÀO 500.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 55
 • Trang phục: 57
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46096

ACC LQ # 46096

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 46
 • Trang phục: 29
 • Bậc Ngọc: 90
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 46
 • Trang phục: 29
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46091

ACC LQ # 46091

 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 46
 • Trang phục: 44
 • Bậc Ngọc: 60
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 46
 • Trang phục: 44
 • Bậc Ngọc: 60

MUA NGAY

Cày Thuê LQ ib Zalo: 0988875222