admin đã mua Tài khoản RANDOM200K #46170 Với Giá 200.000đ - Cách Đây 1 giờ trước , admin đã mua Tài khoản IOS100K #52906 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 1 giờ trước , admin đã mua Tài khoản PUBG100K #52911 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 1 giờ trước , kiuchkwen đã mua Tài khoản IOS100K #52723 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 4 giờ trước , admin đã mua Tài khoản PUBG #52713 Với Giá 800.000đ - Cách Đây 16 giờ trước , admin đã mua Tài khoản PUBG100K #52913 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , admin đã mua Tài khoản LQM #52674 Với Giá 1.000.000đ - Cách Đây 21 giờ trước , admin đã mua Tài khoản PUBG #52909 Với Giá 350.000đ - Cách Đây 22 giờ trước , admin đã mua Tài khoản LQM #52676 Với Giá 1.000.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , tridepzai đã mua Tài khoản RANDOM #52890 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , tridepzai đã mua Tài khoản RANDOM #52886 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , admin đã mua Tài khoản RANDOM #52893 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , admin đã mua Tài khoản RANDOM #52895 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , admin đã mua Tài khoản RANDOM #52897 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , admin đã mua Tài khoản RANDOM #52892 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước ,

ACC LQ # 46679

ACC LQ # 46679

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 108
 • Trang phục: 120
 • Bậc Ngọc: 90
700.000 THẺ CÀO 500.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 108
 • Trang phục: 120
 • Bậc Ngọc: 90

XEM ACC

ACC LQ # 46678

ACC LQ # 46678

 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 107
 • Trang phục: 145
 • Bậc Ngọc: 90
700.000 THẺ CÀO 500.000 ATM
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 107
 • Trang phục: 145
 • Bậc Ngọc: 90

XEM ACC

ACC LQ # 46003

ACC LQ # 46003

 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 52
 • Trang phục: 42
 • Bậc Ngọc: 66
450.000 THẺ CÀO 350.000 ATM
 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 52
 • Trang phục: 42
 • Bậc Ngọc: 66

XEM ACC

ACC LQ # 45898

ACC LQ # 45898

 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 31
 • Trang phục: 21
 • Bậc Ngọc: 64
100.000 THẺ CÀO 80.000 ATM
 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 31
 • Trang phục: 21
 • Bậc Ngọc: 64

XEM ACC

ACC LQ # 45724

ACC LQ # 45724

 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 43
 • Trang phục: 37
 • Bậc Ngọc: 80
120.000 THẺ CÀO 100.000 ATM
 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 43
 • Trang phục: 37
 • Bậc Ngọc: 80

XEM ACC

ACC LQ # 45656

ACC LQ # 45656

 • Rank: Vàng I
 • Tướng: 29
 • Trang phục: 25
 • Bậc Ngọc: 63
100.000 THẺ CÀO 80.000 ATM
 • Rank: Vàng I
 • Tướng: 29
 • Trang phục: 25
 • Bậc Ngọc: 63

XEM ACC

ACC LQ # 45654

ACC LQ # 45654

 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 45
 • Trang phục: 51
 • Bậc Ngọc: 70
200.000 THẺ CÀO 150.000 ATM
 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 45
 • Trang phục: 51
 • Bậc Ngọc: 70

XEM ACC

ACC LQ # 44980

ACC LQ # 44980

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 63
 • Trang phục: 56
 • Bậc Ngọc: 90
350.000 THẺ CÀO 250.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 63
 • Trang phục: 56
 • Bậc Ngọc: 90

XEM ACC

Tìm Acc Theo Yêu Cầu ib Zalo: 0988875222