THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG PHÁT LỘC NHẬN ĐƯỢC 3000 UC TẠI HÒM UC 100K
Đặng Thành An đã mua Tài khoản FREEFIRE #46850 Với Giá 120.000đ - Cách Đây 11 giờ trước , Tấn Đoàn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46718 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Nguyễn Trọng đã mua Tài khoản FF9K #46395 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 18 giờ trước , Nguyễn Trọng đã mua Tài khoản FF9K #46398 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 19 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #46755 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 23 giờ trước , Bg Pu đã mua Tài khoản UCPUBG100K #43227 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Bg Pu đã mua Tài khoản UCPUBG50K #44721 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Bg Pu đã mua Tài khoản UCPUBG100K #43214 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Lâm Văn Huy đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46719 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Lâm Văn Huy đã mua Tài khoản FF9K #46396 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #46837 Với Giá 350.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Châu Nhuận Phát đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46725 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Châu Nhuận Phát đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46729 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Phúc Khang đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46730 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Thanh Thanh đã mua Tài khoản PUBG #46844 Với Giá 350.000đ - Cách Đây 1 ngày trước ,

ACC LQ # 46205

ACC LQ # 46205

 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 39
 • Trang phục: 25
 • Bậc Ngọc: 90
170.000 THẺ CÀO 120.000 ATM
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 39
 • Trang phục: 25
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46204

ACC LQ # 46204

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 71
 • Trang phục: 90
 • Bậc Ngọc: 90
550.000 THẺ CÀO 400.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 71
 • Trang phục: 90
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46203

ACC LQ # 46203

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 37
 • Trang phục: 34
 • Bậc Ngọc: 88
200.000 THẺ CÀO 150.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 37
 • Trang phục: 34
 • Bậc Ngọc: 88

MUA NGAY

ACC LQ # 46202

ACC LQ # 46202

 • Rank: B.Kim V
 • Tướng: 37
 • Trang phục: 35
 • Bậc Ngọc: 45
170.000 THẺ CÀO 120.000 ATM
 • Rank: B.Kim V
 • Tướng: 37
 • Trang phục: 35
 • Bậc Ngọc: 45

MUA NGAY

ACC LQ # 46155

ACC LQ # 46155

 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 43
 • Trang phục: 29
 • Bậc Ngọc: 62
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 43
 • Trang phục: 29
 • Bậc Ngọc: 62

MUA NGAY

ACC LQ # 46150

ACC LQ # 46150

 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 60
 • Trang phục: 53
 • Bậc Ngọc: 90
450.000 THẺ CÀO 350.000 ATM
 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 60
 • Trang phục: 53
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46116

ACC LQ # 46116

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 55
 • Trang phục: 57
 • Bậc Ngọc: 90
700.000 THẺ CÀO 500.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 55
 • Trang phục: 57
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46096

ACC LQ # 46096

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 46
 • Trang phục: 29
 • Bậc Ngọc: 90
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 46
 • Trang phục: 29
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46092

ACC LQ # 46092

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 50
 • Trang phục: 62
 • Bậc Ngọc: 85
550.000 THẺ CÀO 400.000 ATM
 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 50
 • Trang phục: 62
 • Bậc Ngọc: 85

MUA NGAY

ACC LQ # 46091

ACC LQ # 46091

 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 46
 • Trang phục: 44
 • Bậc Ngọc: 60
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 46
 • Trang phục: 44
 • Bậc Ngọc: 60

MUA NGAY

ACC LQ # 46090

ACC LQ # 46090

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 41
 • Trang phục: 44
 • Bậc Ngọc: 90
300.000 THẺ CÀO 220.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 41
 • Trang phục: 44
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46089

ACC LQ # 46089

 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 50
 • Trang phục: 38
 • Bậc Ngọc: 90
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 50
 • Trang phục: 38
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

Cày Thuê LQ ib Zalo: 0988875222