THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG PHÁT LỘC NHẬN ĐƯỢC 3000 UC TẠI HÒM UC 100K
Bình Dương đã mua Tài khoản PUBG #47564 Với Giá 170.000đ - Cách Đây 2 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG100K #47025 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 4 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #45895 Với Giá 200.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Mai Thư đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47638 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Mai Thư đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47627 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Nguyễn Khánh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47629 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 15 giờ trước , Trần Mạnh đã mua Tài khoản RANDOM #47395 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Nguyễn Minh Tuấn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47598 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Nguyễn Minh Tuấn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47624 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Nguyễn Minh Tuấn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47637 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Nguyễn Minh Tuấn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47633 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Trần Quốc đã mua Tài khoản PUBG #47588 Với Giá 120.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #47590 Với Giá 400.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Hạc Yee đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47628 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Nguyễn Như đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47639 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước ,

ACC LQ # 45982

ACC LQ # 45982

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 59
 • Trang phục: 42
 • Bậc Ngọc: 90
350.000 THẺ CÀO 250.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 59
 • Trang phục: 42
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45980

ACC LQ # 45980

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 51
 • Trang phục: 38
 • Bậc Ngọc: 90
300.000 THẺ CÀO 220.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 51
 • Trang phục: 38
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45979

ACC LQ # 45979

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 59
 • Trang phục: 55
 • Bậc Ngọc: 90
350.000 THẺ CÀO 250.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 59
 • Trang phục: 55
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45968

ACC LQ # 45968

 • Rank: Vàng I
 • Tướng: 39
 • Trang phục: 20
 • Bậc Ngọc: 90
200.000 THẺ CÀO 150.000 ATM
 • Rank: Vàng I
 • Tướng: 39
 • Trang phục: 20
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45429

ACC LQ # 45429

 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 112
 • Trang phục: 215
 • Bậc Ngọc: 90
3.200.000 THẺ CÀO 2.200.000 ATM
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 112
 • Trang phục: 215
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45496

ACC LQ # 45496

 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 102
 • Trang phục: 134
 • Bậc Ngọc: 90
1.150.000 THẺ CÀO 800.000 ATM
 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 102
 • Trang phục: 134
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45635

ACC LQ # 45635

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 106
 • Trang phục: 132
 • Bậc Ngọc: 90
1.200.000 THẺ CÀO 850.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 106
 • Trang phục: 132
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45899

ACC LQ # 45899

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 57
 • Trang phục: 49
 • Bậc Ngọc: 78
350.000 THẺ CÀO 250.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 57
 • Trang phục: 49
 • Bậc Ngọc: 78

MUA NGAY

ACC LQ # 45898

ACC LQ # 45898

 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 31
 • Trang phục: 21
 • Bậc Ngọc: 64
150.000 THẺ CÀO 120.000 ATM
 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 31
 • Trang phục: 21
 • Bậc Ngọc: 64

MUA NGAY

ACC LQ # 45897

ACC LQ # 45897

 • Rank: B.Kim V
 • Tướng: 46
 • Trang phục: 40
 • Bậc Ngọc: 84
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: B.Kim V
 • Tướng: 46
 • Trang phục: 40
 • Bậc Ngọc: 84

MUA NGAY

ACC LQ # 45894

ACC LQ # 45894

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 36
 • Trang phục: 22
 • Bậc Ngọc: 60
150.000 THẺ CÀO 110.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 36
 • Trang phục: 22
 • Bậc Ngọc: 60

MUA NGAY

ACC LQ # 45893

ACC LQ # 45893

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 25
 • Trang phục: 25
 • Bậc Ngọc: 90
120.000 THẺ CÀO 100.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 25
 • Trang phục: 25
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

Cày Thuê LQ ib Zalo: 0988875222