Gia Bảo đã mua Tài khoản IOS100K #49344 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 31 phút trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #49341 Với Giá 650.000đ - Cách Đây 2 giờ trước , Trần Diệp đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49290 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 4 giờ trước , Trọng Tý đã mua Tài khoản LQM #49046 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 4 giờ trước , Phạm Minh Khôi đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49302 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 5 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #47381 Với Giá 700.000đ - Cách Đây 7 giờ trước , Lê Hoàng Thịnh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49299 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 7 giờ trước , Lê Hoàng Thịnh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49303 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 7 giờ trước , Nguyễn Văn Trung đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49292 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 11 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #49349 Với Giá 700.000đ - Cách Đây 19 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản IOS100K #49345 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 19 giờ trước , Le Thinh đã mua Tài khoản RANDOM #48890 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 20 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #48353 Với Giá 400.000đ - Cách Đây 23 giờ trước , Bú Lặc đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49283 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Bú Lặc đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49309 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước ,

ACC LQ # 45651

ACC LQ # 45651

 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 38
 • Trang phục: 31
 • Bậc Ngọc: 62
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 38
 • Trang phục: 31
 • Bậc Ngọc: 62

MUA NGAY

ACC LQ # 45648

ACC LQ # 45648

 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 32
 • Trang phục: 19
 • Bậc Ngọc: 76
200.000 THẺ CÀO 150.000 ATM
 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 32
 • Trang phục: 19
 • Bậc Ngọc: 76

MUA NGAY

ACC LQ # 45447

ACC LQ # 45447

 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 50
 • Trang phục: 19
 • Bậc Ngọc: 90
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 50
 • Trang phục: 19
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45427

ACC LQ # 45427

 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 53
 • Trang phục: 39
 • Bậc Ngọc: 90
350.000 THẺ CÀO 250.000 ATM
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 53
 • Trang phục: 39
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45229

ACC LQ # 45229

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 49
 • Trang phục: 27
 • Bậc Ngọc: 88
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 49
 • Trang phục: 27
 • Bậc Ngọc: 88

MUA NGAY

ACC LQ # 45068

ACC LQ # 45068

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 40
 • Trang phục: 35
 • Bậc Ngọc: 90
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 40
 • Trang phục: 35
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45059

ACC LQ # 45059

 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 70
 • Trang phục: 75
 • Bậc Ngọc: 87
650.000 THẺ CÀO 450.000 ATM
 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 70
 • Trang phục: 75
 • Bậc Ngọc: 87

MUA NGAY

ACC LQ # 44983

ACC LQ # 44983

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 55
 • Trang phục: 43
 • Bậc Ngọc: 90
450.000 THẺ CÀO 350.000 ATM
 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 55
 • Trang phục: 43
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 44980

ACC LQ # 44980

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 63
 • Trang phục: 56
 • Bậc Ngọc: 90
550.000 THẺ CÀO 400.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 63
 • Trang phục: 56
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 44975

ACC LQ # 44975

 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 63
 • Trang phục: 54
 • Bậc Ngọc: 90
550.000 THẺ CÀO 400.000 ATM
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 63
 • Trang phục: 54
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 44944

ACC LQ # 44944

 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 71
 • Trang phục: 72
 • Bậc Ngọc: 90
600.000 THẺ CÀO 420.000 ATM
 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 71
 • Trang phục: 72
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 42202

ACC LQ # 42202

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 73
 • Trang phục: 78
 • Bậc Ngọc: 90
800.000 THẺ CÀO 600.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 73
 • Trang phục: 78
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

Cày Thuê LQ ib Zalo: 0988875222