THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG PHÁT LỘC NHẬN ĐƯỢC 3000 UC TẠI HÒM UC 100K
Bình Dương đã mua Tài khoản PUBG #47564 Với Giá 170.000đ - Cách Đây 2 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG100K #47025 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 4 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #45895 Với Giá 200.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Mai Thư đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47638 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Mai Thư đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47627 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Nguyễn Khánh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47629 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 15 giờ trước , Trần Mạnh đã mua Tài khoản RANDOM #47395 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 16 giờ trước , Nguyễn Minh Tuấn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47598 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 16 giờ trước , Nguyễn Minh Tuấn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47624 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 16 giờ trước , Nguyễn Minh Tuấn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47637 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 16 giờ trước , Nguyễn Minh Tuấn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47633 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 16 giờ trước , Trần Quốc đã mua Tài khoản PUBG #47588 Với Giá 120.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #47590 Với Giá 400.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Hạc Yee đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47628 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Nguyễn Như đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #47639 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước ,

ACC LQ # 46249

ACC LQ # 46249

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 80
 • Trang phục: 87
 • Bậc Ngọc: 90
800.000 THẺ CÀO 550.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 80
 • Trang phục: 87
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46246

ACC LQ # 46246

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 94
 • Trang phục: 110
 • Bậc Ngọc: 90
950.000 THẺ CÀO 650.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 94
 • Trang phục: 110
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46242

ACC LQ # 46242

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 83
 • Trang phục: 90
 • Bậc Ngọc: 90
700.000 THẺ CÀO 500.000 ATM
 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 83
 • Trang phục: 90
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46241

ACC LQ # 46241

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 96
 • Trang phục: 106
 • Bậc Ngọc: 74
950.000 THẺ CÀO 650.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 96
 • Trang phục: 106
 • Bậc Ngọc: 74

MUA NGAY

ACC LQ # 46240

ACC LQ # 46240

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 101
 • Trang phục: 113
 • Bậc Ngọc: 90
1.150.000 THẺ CÀO 800.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 101
 • Trang phục: 113
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46238

ACC LQ # 46238

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 64
 • Trang phục: 52
 • Bậc Ngọc: 79
350.000 THẺ CÀO 250.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 64
 • Trang phục: 52
 • Bậc Ngọc: 79

MUA NGAY

ACC LQ # 46205

ACC LQ # 46205

 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 39
 • Trang phục: 25
 • Bậc Ngọc: 90
170.000 THẺ CÀO 120.000 ATM
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 39
 • Trang phục: 25
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46204

ACC LQ # 46204

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 71
 • Trang phục: 90
 • Bậc Ngọc: 90
550.000 THẺ CÀO 400.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 71
 • Trang phục: 90
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46155

ACC LQ # 46155

 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 43
 • Trang phục: 29
 • Bậc Ngọc: 62
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 43
 • Trang phục: 29
 • Bậc Ngọc: 62

MUA NGAY

ACC LQ # 46150

ACC LQ # 46150

 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 60
 • Trang phục: 53
 • Bậc Ngọc: 90
450.000 THẺ CÀO 350.000 ATM
 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 60
 • Trang phục: 53
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46116

ACC LQ # 46116

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 55
 • Trang phục: 57
 • Bậc Ngọc: 90
700.000 THẺ CÀO 500.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 55
 • Trang phục: 57
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 46096

ACC LQ # 46096

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 46
 • Trang phục: 29
 • Bậc Ngọc: 90
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 46
 • Trang phục: 29
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

Cày Thuê LQ ib Zalo: 0988875222