THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG MẠNH HOÀNG QUAY TRÚNG ACC LQ 68 TƯỚNG/50 SKIN CHỈ VỚI 9K TẠI VÒNG QUAY MAY MẮN
Hieu Pham đã mua Tài khoản RANDOM #16835 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 giờ trước , Truonghanh Nguyen đã mua Tài khoản LQM #10765 Với Giá 270.000đ - Cách Đây 1 giờ trước , Hoai Nguyen đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #16962 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 giờ trước , Hzhs Hha đã mua Tài khoản RANDOMTC #15160 Với Giá 90.000đ - Cách Đây 1 giờ trước , Hoai Nguyen đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #16968 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 giờ trước , Hieu Pham đã mua Tài khoản RANDOM #16847 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 giờ trước , Hoai Nguyen đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #16970 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 giờ trước , Phan Bảo Vương đã mua Tài khoản PUBG #16593 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 2 giờ trước , Onii Chan đã mua Tài khoản RANDOM #16852 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 2 giờ trước , Onii Chan đã mua Tài khoản RANDOM #16810 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 2 giờ trước , Tran Thang Tran Thang đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #16955 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 2 giờ trước , Tran Thang Tran Thang đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #16952 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 2 giờ trước , Tran Thang Tran Thang đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #16953 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 2 giờ trước , Tran Thang Tran Thang đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #16950 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 2 giờ trước , Tran Thang Tran Thang đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #16949 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 2 giờ trước ,

Uy tín của shop

UY TÍN CỦA SHOP

  - Link Khách Hàng GD thành công hằng ngày   Ấn vào đây...
  - Link Khách Hàng nạp tiền Game Mobile   Ấn vào đây...
  - Link Khách Hàng GD thành công ở diễn đàn VTC   Ấn vào đây...
  - Link Album ảnh biến động số dư GD ATM  : Ấn vào đây...

YOUTUBER "DŨNG SENPAI" HƠN 1 TRIỆU SUB QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...

YOUTUBER "HỮU LUÂN" HƠN 500K SUB QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   1, 2, 3, 4, 5...

YOUTUBER "GIA PHÁT VLOGS" HƠN 100K SUB QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   1, 2, 3, 4, 5...

YOUTUBER "HOÀNG BÁ" HƠN 200K SUB QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   1, 2, 3, 4, 5...

YOUTUBER "TAKAZ" HƠN 100K SUB QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   1, 2, 3, 4, 5...

STREAMER "ANH MÃ" QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   Click vào đây

NGOÀI RA CÒN RẤT NHIỀU YOUTUBER KHÁC