THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG PHÁT LỘC NHẬN ĐƯỢC 3000 UC TẠI HÒM UC 100K
Nguyên Phạm đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #44129 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 11 giờ trước , Xuân Phước đã mua Tài khoản RANDOM #43764 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 11 giờ trước , Xuân Phước đã mua Tài khoản RANDOM #43769 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 11 giờ trước , Xuân Phước đã mua Tài khoản RANDOM #43755 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 11 giờ trước , Xuân Phước đã mua Tài khoản RANDOM #43970 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 11 giờ trước , Xuân Phước đã mua Tài khoản RANDOM #43964 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Xuân Phước đã mua Tài khoản RANDOM #43951 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Xuân Phước đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #44116 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Xuân Phước đã mua Tài khoản RANDOM #43957 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Trương Tường đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #44133 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 16 giờ trước , Trương Tường đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #44130 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 16 giờ trước , Trương Tường đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #44140 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 16 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #44099 Với Giá 500.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Nguyễn Duy Anh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #44111 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Nguyễn Duy Anh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #44119 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước ,
⭐️ Dưới đây là Video sao kê lịch sử giao dịch ATM/Ví MoMo của Shop mình
⭐️ Mỗi tháng AE chuyển tiền mua Acc Shop mình cả vài trăm triệu
⭐️ Tất cả đều là người thật việc thật, AE cứ check thoải mái nhé
⭐️ AE nào cần trao đổi/hỏi đáp cụ thể hơn vui lòng liên hệ cho mình qua SĐT: 0988875222 (Phước)