THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG MẠNH HOÀNG QUAY TRÚNG ACC LQ 68 TƯỚNG/50 SKIN CHỈ VỚI 9K TẠI VÒNG QUAY MAY MẮN
Anh Mai đã mua Tài khoản LQM #12392 Với Giá 300.000đ - Cách Đây 11 giờ trước , Hoang Duc Viet đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #12520 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Nguyễn Thông đã mua Tài khoản RANDOMTC #8325 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Nguyễn Thông đã mua Tài khoản RANDOMTC #8268 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Duy Khanh Bùi đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #12521 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Duy Khanh Bùi đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #12516 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Duy Khanh Bùi đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #12021 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Duy Khanh Bùi đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #12484 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Duy Khanh Bùi đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #12513 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Hoàng Phương đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #12469 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Anh Ngo Viet đã mua Tài khoản RANDOM #12122 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Anh Ngo Viet đã mua Tài khoản RANDOM #12120 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Huy Gia đã mua Tài khoản LQM #8230 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Hoàng Phương đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #12489 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Anh Ngo Viet đã mua Tài khoản RANDOM #12126 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước ,

Uy tín của shop

UY TÍN CỦA SHOP

  - Link Khách Hàng GD thành công hằng ngày   Ấn vào đây...
  - Link Khách Hàng nạp tiền Game Mobile   Ấn vào đây...
  - Link Khách Hàng GD thành công ở diễn đàn VTC   Ấn vào đây...
  - Link Album ảnh biến động số dư GD ATM  : Ấn vào đây...

YOUTUBER "DŨNG SENPAI" HƠN 1 TRIỆU SUB QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...

YOUTUBER "HỮU LUÂN" HƠN 500K SUB QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   1, 2, 3, 4, 5...

YOUTUBER "GIA PHÁT VLOGS" HƠN 100K SUB QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   1, 2, 3, 4, 5...

YOUTUBER "HOÀNG BÁ" HƠN 200K SUB QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   1, 2, 3, 4, 5...

YOUTUBER "TAKAZ" HƠN 100K SUB QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   1, 2, 3, 4, 5...

STREAMER "ANH MÃ" QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   Click vào đây

NGOÀI RA CÒN RẤT NHIỀU YOUTUBER KHÁC