THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG PHÁT LỘC NHẬN ĐƯỢC 3000 UC TẠI HÒM UC 100K
Nguyên Mõm đã mua Tài khoản LQ100K #45376 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 5 giờ trước , Nguyễn\' Ngọc\' Hùng đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #45309 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Nguyễn\' Ngọc\' Hùng đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #45302 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Nguyễn\' Ngọc\' Hùng đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #45314 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Nguyễn\' Ngọc\' Hùng đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #45323 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Nguyễn\' Ngọc\' Hùng đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #45331 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Trần Công Minh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #45311 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Trần Công Minh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #45318 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #45424 Với Giá 450.000đ - Cách Đây 2 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #42340 Với Giá 850.000đ - Cách Đây 3 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #40862 Với Giá 1.150.000đ - Cách Đây 4 ngày trước , Nguyễn Cao đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #45317 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 4 ngày trước , Nguyễn Cao đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #45321 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 4 ngày trước , Nguyễn Cao đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #45315 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 4 ngày trước , Nguyễn Cao đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #45305 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 4 ngày trước ,
⭐️ Dưới đây là Video sao kê lịch sử giao dịch ATM/Ví MoMo của Shop mình
⭐️ Mỗi tháng AE chuyển tiền mua Acc Shop mình cả vài trăm triệu
⭐️ Tất cả đều là người thật việc thật, AE cứ check thoải mái nhé
⭐️ AE nào cần trao đổi/hỏi đáp cụ thể hơn vui lòng liên hệ cho mình qua SĐT: 0988875222 (Phước)