THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG PHÁT LỘC NHẬN ĐƯỢC 3000 UC TẠI HÒM UC 100K
haidang đã mua Tài khoản RANDOM #48473 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 6 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #48446 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 21 giờ trước , hiennguyen1708 đã mua Tài khoản LQM #45893 Với Giá 120.000đ - Cách Đây 21 giờ trước , iindex đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #48627 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Đình đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #48630 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Nguyễn Quỳnh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #48611 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Nguyễn Quỳnh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #48620 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #48632 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #43587 Với Giá 1.150.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Hai Pham đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #48617 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG100K #48657 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 2 ngày trước , Đỗ Hiệu Hicago đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #48625 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 2 ngày trước , Đỗ Hiệu Hicago đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #48624 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 2 ngày trước , Nguyễn Đại Phúc đã mua Tài khoản PUBG #48558 Với Giá 3.500.000đ - Cách Đây 2 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản RANDOMTC #45905 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 3 ngày trước ,
⭐️ Dưới đây là Video sao kê lịch sử giao dịch ATM/Ví MoMo của Shop mình
⭐️ Mỗi tháng AE chuyển tiền mua Acc Shop mình cả vài trăm triệu
⭐️ Tất cả đều là người thật việc thật, AE cứ check thoải mái nhé
⭐️ AE nào cần trao đổi/hỏi đáp cụ thể hơn vui lòng liên hệ cho mình qua SĐT: 0988875222 (Phước)