THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG NGUYỄN MINH THỚi QUAY TRÚNG ACC VIP CHỈ VỚI 9K TẠI VÒNG QUAY MAY MẮN
Tapkich Toiyeu đã mua Tài khoản LQM #7658 Với Giá 550.000đ - Cách Đây 36 phút trước , Thái Đạt đã mua Tài khoản RANDOM #8202 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Thái Đạt đã mua Tài khoản RANDOM #8151 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Huy Vũ đã mua Tài khoản LQM #7356 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Thành Cáo đã mua Tài khoản LQM #8121 Với Giá 200.000đ - Cách Đây 15 giờ trước , Dương Hàn Vũ đã mua Tài khoản LQM #7689 Với Giá 120.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Nguyễn Nhật Trường đã mua Tài khoản RANDOM #8190 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Trần Rực đã mua Tài khoản RANDOM #8194 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Minh Tân Nguyễn đã mua Tài khoản RANDOM #8145 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 19 giờ trước , Nguyên Sang đã mua Tài khoản RANDOM #8179 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 19 giờ trước , Phan Việt đã mua Tài khoản LQM #4402 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 19 giờ trước , Đỗ Ngọc Nam đã mua Tài khoản RANDOM #8193 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 20 giờ trước , Nguyễn Quốc Kiệt đã mua Tài khoản RANDOMLM #7981 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 20 giờ trước , Nguyễn Quốc Kiệt đã mua Tài khoản RANDOMLM #7995 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 20 giờ trước , Gia Tinh Van đã mua Tài khoản RANDOMTC #8116 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 20 giờ trước ,

Uy tín của shop

UY TÍN CỦA SHOP


Shop VPGame.vn  tiền thân là Shop CF VP đã hoạt động tại Chợ Quân Trang VTC năm 2013 : 


Ảnh khách hàng gửi tiền mua Acc tại Shop

  - Link Khách Hàng GD thành công hằng ngày   Ấn vào đây...
  - Link Khách Hàng nạp tiền Game Mobile   Ấn vào đây...
  - Link Khách Hàng GD thành công ở diễn đàn VTC   Ấn vào đây...
  - Link Album ảnh biến động số dư GD ATM  : Ấn vào đây...

  - Shop đang được Youtuber "Dũng Senpai" hơn 1 triệu Sub quảng cáo  - Các Video Quảng Cáo   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...

  - Streamer nỗi tiếng " Anh Mã "quảng cáo  - Link bài quảng cáo   Ấn vào đây...