THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG MẠNH HOÀNG QUAY TRÚNG ACC LQ 68 TƯỚNG/50 SKIN CHỈ VỚI 9K TẠI VÒNG QUAY MAY MẮN
Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #14071 Với Giá 170.000đ - Cách Đây 2 phút trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #14042 Với Giá 900.000đ - Cách Đây 3 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #14073 Với Giá 170.000đ - Cách Đây 3 giờ trước , Duc Tran Nhu đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #14070 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 11 giờ trước , Duc Tran Nhu đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #14066 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Duc Tran Nhu đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #14064 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Duc Tran Nhu đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #14068 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 15 giờ trước , Nguyễn Văn Minh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #14069 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 16 giờ trước , Bảo Việt đã mua Tài khoản RANDOM #13453 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Bảo Việt đã mua Tài khoản RANDOM #13467 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Trịnh Tùng đã mua Tài khoản PUBG #14043 Với Giá 600.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Tuấn Cơm đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #13857 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 18 giờ trước , Tài Ngô Văn đã mua Tài khoản LQM #13978 Với Giá 2.000.000đ - Cách Đây 18 giờ trước , Lương Tâm đã mua Tài khoản RANDOMTC #8079 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 18 giờ trước , Tuấn Cơm đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #13877 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 18 giờ trước ,

Uy tín của shop

UY TÍN CỦA SHOP

  - Link Khách Hàng GD thành công hằng ngày   Ấn vào đây...
  - Link Khách Hàng nạp tiền Game Mobile   Ấn vào đây...
  - Link Khách Hàng GD thành công ở diễn đàn VTC   Ấn vào đây...
  - Link Album ảnh biến động số dư GD ATM  : Ấn vào đây...

YOUTUBER "DŨNG SENPAI" HƠN 1 TRIỆU SUB QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...

YOUTUBER "HỮU LUÂN" HƠN 500K SUB QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   1, 2, 3, 4, 5...

YOUTUBER "GIA PHÁT VLOGS" HƠN 100K SUB QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   1, 2, 3, 4, 5...

YOUTUBER "HOÀNG BÁ" HƠN 200K SUB QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   1, 2, 3, 4, 5...

YOUTUBER "TAKAZ" HƠN 100K SUB QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   1, 2, 3, 4, 5...

STREAMER "ANH MÃ" QUẢNG CÁO

  - Link Video Quảng Cáo   Click vào đây

NGOÀI RA CÒN RẤT NHIỀU YOUTUBER KHÁC