THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG NGUYỄN MINH THỚi QUAY TRÚNG ACC VIP CHỈ VỚI 9K TẠI VÒNG QUAY MAY MẮN
Tapkich Toiyeu đã mua Tài khoản LQM #7658 Với Giá 550.000đ - Cách Đây 15 phút trước , Thái Đạt đã mua Tài khoản RANDOM #8202 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Thái Đạt đã mua Tài khoản RANDOM #8151 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Huy Vũ đã mua Tài khoản LQM #7356 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Thành Cáo đã mua Tài khoản LQM #8121 Với Giá 200.000đ - Cách Đây 15 giờ trước , Dương Hàn Vũ đã mua Tài khoản LQM #7689 Với Giá 120.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Nguyễn Nhật Trường đã mua Tài khoản RANDOM #8190 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Trần Rực đã mua Tài khoản RANDOM #8194 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Minh Tân Nguyễn đã mua Tài khoản RANDOM #8145 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 18 giờ trước , Nguyên Sang đã mua Tài khoản RANDOM #8179 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 18 giờ trước , Phan Việt đã mua Tài khoản LQM #4402 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 19 giờ trước , Đỗ Ngọc Nam đã mua Tài khoản RANDOM #8193 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 19 giờ trước , Nguyễn Quốc Kiệt đã mua Tài khoản RANDOMLM #7981 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 20 giờ trước , Nguyễn Quốc Kiệt đã mua Tài khoản RANDOMLM #7995 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 20 giờ trước , Gia Tinh Van đã mua Tài khoản RANDOMTC #8116 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 20 giờ trước ,