THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG ĐỖ NAM NHẬN ĐƯỢC 5000 UC TẠI HÒM UC 100K
Lộc Văn Đạt đã mua Tài khoản UCPUBG50K #39115 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 1 giờ trước , Ngọc Khương đã mua Tài khoản LQM #38151 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 2 giờ trước , Huy Tram Camm đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #39843 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 2 giờ trước , Huy Tram Camm đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #39854 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 2 giờ trước , Tin GB đã mua Tài khoản PUBG #38706 Với Giá 3.000.000đ - Cách Đây 3 giờ trước , Ken Nguyễn đã mua Tài khoản PUBG #35326 Với Giá 2.700.000đ - Cách Đây 3 giờ trước , Mạnh Dũn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #39845 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 3 giờ trước , Mạnh Dũn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #39847 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 3 giờ trước , Nguyễn Lê Gia Hân đã mua Tài khoản PUBG #39674 Với Giá 200.000đ - Cách Đây 6 giờ trước , Trần Việt đã mua Tài khoản RANDOM #39744 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 6 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #39832 Với Giá 550.000đ - Cách Đây 7 giờ trước , Tính Xìpoo đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #39858 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 8 giờ trước , Tính Xìpoo đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #39852 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 8 giờ trước , Phuc đã mua Tài khoản PUBG100K #39664 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 8 giờ trước , Quyết đã mua Tài khoản PUBG #39834 Với Giá 550.000đ - Cách Đây 8 giờ trước ,
Thu Mua Acc Pubg Mobile