Gia Bảo đã mua Tài khoản IOS100K #49344 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 12 phút trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #49341 Với Giá 650.000đ - Cách Đây 2 giờ trước , Trần Diệp đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49290 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 4 giờ trước , Trọng Tý đã mua Tài khoản LQM #49046 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 4 giờ trước , Phạm Minh Khôi đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49302 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 4 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #47381 Với Giá 700.000đ - Cách Đây 7 giờ trước , Lê Hoàng Thịnh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49299 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 7 giờ trước , Lê Hoàng Thịnh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49303 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 7 giờ trước , Nguyễn Văn Trung đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49292 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 11 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #49349 Với Giá 700.000đ - Cách Đây 19 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản IOS100K #49345 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 19 giờ trước , Le Thinh đã mua Tài khoản RANDOM #48890 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 20 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #48353 Với Giá 400.000đ - Cách Đây 22 giờ trước , Bú Lặc đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49283 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Bú Lặc đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #49309 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước ,

ACC LQ # 32699

ACC LQ # 32699

 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 92
 • Trang phục: 117
 • Bậc Ngọc: 90
1.400.000 THẺ CÀO 950.000 ATM
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 92
 • Trang phục: 117
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 31227

ACC LQ # 31227

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 74
 • Trang phục: 104
 • Bậc Ngọc: 90
1.150.000 THẺ CÀO 800.000 ATM
 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 74
 • Trang phục: 104
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 27348

ACC LQ # 27348

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 60
 • Trang phục: 57
 • Bậc Ngọc: 90
350.000 THẺ CÀO 250.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 60
 • Trang phục: 57
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 27183

ACC LQ # 27183

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 82
 • Trang phục: 82
 • Bậc Ngọc: 85
750.000 THẺ CÀO 550.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 82
 • Trang phục: 82
 • Bậc Ngọc: 85

MUA NGAY

ACC LQ # 27175

ACC LQ # 27175

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 78
 • Trang phục: 104
 • Bậc Ngọc: 90
700.000 THẺ CÀO 500.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 78
 • Trang phục: 104
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 23498

ACC LQ # 23498

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 61
 • Trang phục: 68
 • Bậc Ngọc: 90
400.000 THẺ CÀO 300.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 61
 • Trang phục: 68
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 21202

ACC LQ # 21202

 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 66
 • Trang phục: 64
 • Bậc Ngọc: 90
600.000 THẺ CÀO 450.000 ATM
 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 66
 • Trang phục: 64
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 16185

ACC LQ # 16185

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 81
 • Trang phục: 116
 • Bậc Ngọc: 90
2.000.000 THẺ CÀO 1.500.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 81
 • Trang phục: 116
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 15835

ACC LQ # 15835

 • Rank: B.Kim V
 • Tướng: 51
 • Trang phục: 59
 • Bậc Ngọc: 89
600.000 THẺ CÀO 450.000 ATM
 • Rank: B.Kim V
 • Tướng: 51
 • Trang phục: 59
 • Bậc Ngọc: 89

MUA NGAY

Cày Thuê LQ ib Zalo: 0988875222