THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG MẠNH HOÀNG QUAY TRÚNG ACC LQ 68 TƯỚNG/50 SKIN CHỈ VỚI 9K TẠI VÒNG QUAY MAY MẮN
Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #9515 Với Giá 800.000đ - Cách Đây 3 giờ trước , Qúach Nguyễn đã mua Tài khoản RANDOM #9914 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 4 giờ trước , Nguyễn Văn Minh đã mua Tài khoản PUBG #10013 Với Giá 150.000đ - Cách Đây 5 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #10014 Với Giá 150.000đ - Cách Đây 6 giờ trước , Phuc Nguyen đã mua Tài khoản LQM #10032 Với Giá 300.000đ - Cách Đây 6 giờ trước , Nguyễn Khanh đã mua Tài khoản PUBG #8912 Với Giá 1.200.000đ - Cách Đây 6 giờ trước , Một Cái Tên đã mua Tài khoản PUBG #10056 Với Giá 300.000đ - Cách Đây 7 giờ trước , Trần Như Băng đã mua Tài khoản RANDOM #8417 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 7 giờ trước , Trần Như Băng đã mua Tài khoản RANDOM #9922 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 7 giờ trước , Nhân Lê đã mua Tài khoản PUBG #10020 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 8 giờ trước , Hieu Nguyen đã mua Tài khoản RANDOM #9299 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 9 giờ trước , Hieu Nguyen đã mua Tài khoản RANDOM #9909 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 9 giờ trước , Hieu Nguyen đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #10081 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 9 giờ trước , Hieu Nguyen đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #10080 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 9 giờ trước , Hieu Nguyen đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #10077 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 9 giờ trước ,

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Bước 1: Truy cập vào Website: https://www.garena.vn rồi chọn Tài Khoản


Bước 2: Đăng nhập tài khoản - mật khẩu Acc vừa mua vào


Bước 3: Chọn Bảo Mật --> Chỗ Email chọn Thay ĐổiBước 4: Nhập Email cần đăng ký và chọn Cập Nhật


Bước 5: Đăng nhập vào Gmail kiểm tra Mail đến rồi lấy mã xác thực điền vào và bấm Xác Nhận là xong


Bước 6: Đăng Ký SĐT - Vào Bảo Mật - Đăng Ký SĐT


Bước 7: Nhập SĐT cần đăng ký và chọn Áp Dụng


Bước 8: Click Lấy Mã và điền mã vào xong nhấn Xác Nhận


Bước 9: Đổi Mật Khẩu: Chọn Thay Đổi Mật Khẩu


Bước 10: Nhập mật khẩu hiện tại - mật khẩu mới và bấm Thay Đổi


Chỉ với 10 bước đơn giản, bạn đã đăng ký thông tin bảo mật thành công cho tài khoản của bạn. Chúc các bạn thành công!
Click vào đây để quay lại trang chủ