THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG NGUYỄN MINH THỚi QUAY TRÚNG ACC VIP CHỈ VỚI 9K TẠI VÒNG QUAY MAY MẮN
Ng Hậu đã mua Tài khoản LQM #8747 Với Giá 200.000đ - Cách Đây 6 giờ trước , Tuan Đat đã mua Tài khoản PUBG #7799 Với Giá 700.000đ - Cách Đây 6 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #7468 Với Giá 700.000đ - Cách Đây 11 giờ trước , Honami Sakura đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #8679 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 11 giờ trước , Honami Sakura đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #8689 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 11 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #7649 Với Giá 900.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Khai Van đã mua Tài khoản LQM #7505 Với Giá 1.500.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Honami Sakura đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #8699 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Honami Sakura đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #8693 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Honami Sakura đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #8673 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Honami Sakura đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #8712 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Tuan Đat đã mua Tài khoản PUBG #8630 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Dũng Trần đã mua Tài khoản RANDOMTC #8663 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Thi Quynh Trinh đã mua Tài khoản RANDOM #8791 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 15 giờ trước , Nam Tuyên Quang đã mua Tài khoản PUBG #8828 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 15 giờ trước ,