THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG MẠNH HOÀNG QUAY TRÚNG ACC LQ 68 TƯỚNG/50 SKIN CHỈ VỚI 9K TẠI VÒNG QUAY MAY MẮN
Anh Mai đã mua Tài khoản LQM #12392 Với Giá 300.000đ - Cách Đây 11 giờ trước , Hoang Duc Viet đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #12520 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Nguyễn Thông đã mua Tài khoản RANDOMTC #8325 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Nguyễn Thông đã mua Tài khoản RANDOMTC #8268 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Duy Khanh Bùi đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #12521 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Duy Khanh Bùi đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #12516 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Duy Khanh Bùi đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #12021 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Duy Khanh Bùi đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #12484 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Duy Khanh Bùi đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #12513 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Hoàng Phương đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #12469 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Anh Ngo Viet đã mua Tài khoản RANDOM #12122 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Anh Ngo Viet đã mua Tài khoản RANDOM #12120 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Huy Gia đã mua Tài khoản LQM #8230 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Hoàng Phương đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #12489 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Anh Ngo Viet đã mua Tài khoản RANDOM #12126 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước ,
DỊCH VỤ NẠP TIỀN GAME GIÁ RẺ CÁC LOẠI GAME NHƯ: LIÊN QUÂN, PUBG MOBILE, LIÊN MINH HT, FIFA 4 PC, FIFA 4 MOBILE, FREE FIRE, BANG BANG LEGEND...CÁC GAME KHÁC
LƯU Ý: CHỈ NHẬN THANH TOÁN ATM,VÍ MOMO (KHÔNG NHẬN CARD)


AE có nhu cầu nạp thì liên hệ FaceBook Admin