THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG PHÁT LỘC NHẬN ĐƯỢC 3000 UC TẠI HÒM UC 100K
Đặng Thành An đã mua Tài khoản FREEFIRE #46850 Với Giá 120.000đ - Cách Đây 9 giờ trước , Tấn Đoàn đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46718 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 13 giờ trước , Nguyễn Trọng đã mua Tài khoản FF9K #46395 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Nguyễn Trọng đã mua Tài khoản FF9K #46398 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #46755 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 21 giờ trước , Bg Pu đã mua Tài khoản UCPUBG100K #43227 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Bg Pu đã mua Tài khoản UCPUBG50K #44721 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Bg Pu đã mua Tài khoản UCPUBG100K #43214 Với Giá 100.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Lâm Văn Huy đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46719 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Lâm Văn Huy đã mua Tài khoản FF9K #46396 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản LQM #46837 Với Giá 350.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Châu Nhuận Phát đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46725 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Châu Nhuận Phát đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46729 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Phúc Khang đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #46730 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 1 ngày trước , Thanh Thanh đã mua Tài khoản PUBG #46844 Với Giá 350.000đ - Cách Đây 1 ngày trước ,

ACC LQ # 45645

ACC LQ # 45645

 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 31
 • Trang phục: 19
 • Bậc Ngọc: 90
150.000 THẺ CÀO 120.000 ATM
 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 31
 • Trang phục: 19
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45643

ACC LQ # 45643

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 54
 • Trang phục: 35
 • Bậc Ngọc: 66
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 54
 • Trang phục: 35
 • Bậc Ngọc: 66

MUA NGAY

ACC LQ # 45484

ACC LQ # 45484

 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 50
 • Trang phục: 51
 • Bậc Ngọc: 90
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 50
 • Trang phục: 51
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45447

ACC LQ # 45447

 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 50
 • Trang phục: 19
 • Bậc Ngọc: 90
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 50
 • Trang phục: 19
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45427

ACC LQ # 45427

 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 53
 • Trang phục: 39
 • Bậc Ngọc: 90
350.000 THẺ CÀO 250.000 ATM
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 53
 • Trang phục: 39
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45229

ACC LQ # 45229

 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 49
 • Trang phục: 27
 • Bậc Ngọc: 88
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 49
 • Trang phục: 27
 • Bậc Ngọc: 88

MUA NGAY

ACC LQ # 45068

ACC LQ # 45068

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 40
 • Trang phục: 35
 • Bậc Ngọc: 90
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 40
 • Trang phục: 35
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45066

ACC LQ # 45066

 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 40
 • Trang phục: 24
 • Bậc Ngọc: 90
250.000 THẺ CÀO 200.000 ATM
 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 40
 • Trang phục: 24
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45061

ACC LQ # 45061

 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 53
 • Trang phục: 27
 • Bậc Ngọc: 90
350.000 THẺ CÀO 250.000 ATM
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 53
 • Trang phục: 27
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 45059

ACC LQ # 45059

 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 70
 • Trang phục: 75
 • Bậc Ngọc: 87
650.000 THẺ CÀO 450.000 ATM
 • Rank: K.Cương V
 • Tướng: 70
 • Trang phục: 75
 • Bậc Ngọc: 87

MUA NGAY

ACC LQ # 44983

ACC LQ # 44983

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 55
 • Trang phục: 43
 • Bậc Ngọc: 90
450.000 THẺ CÀO 350.000 ATM
 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 55
 • Trang phục: 43
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

ACC LQ # 44980

ACC LQ # 44980

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 63
 • Trang phục: 56
 • Bậc Ngọc: 90
550.000 THẺ CÀO 400.000 ATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 63
 • Trang phục: 56
 • Bậc Ngọc: 90

MUA NGAY

Cày Thuê LQ ib Zalo: 0988875222